Breaking News

SỰ KHÁC BIỆT NẰM Ở TƯ DUY
SỰ KHÁC BIỆT NẰM Ở TƯ DUY

Một thư viện Anh gặp phải bài toán khó: Làm sao để chuyển toàn bộ số sách sang tòa nhà mới xây?

Người ta ước tính rằng, việc di dời số sách khổng lồ này sẽ ngốn mất 3,5 triệu USD. Mọi người thi nhau đề xuất giải pháp, nhưng tất cả đều không khả thi.

Tới lúc đó, một thanh niên cho biết anh ta có thể làm việc này chỉ với giá 1,5 triệu USD. Giải pháp là: Thông báo cho mọi người biết thư viện cho mượn sách miễn phí không giới hạn, miễn là họ trả sách về tòa nhà mới.

Bằng cách thay đổi tư duy từ "di dời sách" sang "cho mượn sách", người thanh niên nọ không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mà còn tiết kiệm một số tiền lớn.

BÀI HỌC RÚT RA

👉Càng là những thử thách khó khăn thì thành công công rực rỡ. Thế nên nếu bạn đang phải đối mặt với một bài toán khó thì hãy vui lên, ít nhất thành công đợi bạn phía trước cũng “ra gì đấy”.

👉Nếu chúng ta chỉ đi theo những lối mòn cũ, làm theo những cách thức cũ, thì cái chúng ta nhận được chỉ là những kết quả cũ. Thế nên hãy suy nghĩ theo cách không giống ai thì mới có những kết quả người khác chỉ dám mơ.

👉Sự khác biệt giữa người bình thường và người xuất chúng luôn nằm ở cách tư duy. "Người bình thường thay đổi kết quả, người khôn ngoan thay đổi nguyên nhân, còn người xuất chúng thay đổi mô hình"

Ngẫm và Nghĩ!
Câu hỏi như sau: Trên đời này có tồn tại công bằng hay không?
Câu trả lời là: Có. Đó là Thời Gian.
Tất cả mọi người đều có 24 tiếng/ngày. Và đó là sự công bằng.
Vì vậy:
- Nếu mình nghèo, đừng đổ lỗi cho thế giới vì mình cũng có 24 tiếng để làm giàu
- Nếu mình kém, đừng đổ lỗi cho thế giới vì mình cũng có 24 tiếng để học hỏi
- Nếu mình ốm, đừng đổ lỗi cho thế giới vì mình cũng có 24 tiếng để xây dựng sức khoẻ
- Và nếu mình cho rằng thế giới này chẳng có gì công bằng, thì mình có 24 tiếng để cảm nhận sự công bằng của cuộc sống.
Chúng ta đều có 24 tiếng, nhưng có người lựa chọn ngủ nướng, có người lựa chọn làm việc, có người lựa chọn suy nghĩ tích cực, có người lại lựa chọn những suy nghĩ tiêu cực, có người lựa chọn can đảm làm việc khó, có người lựa chọn sự sợ hãi không dám làm... và có lẽ nào chúng ta đã nhầm?
Cuộc sống rất công bằng, nhưng LỰA CHỌN của mỗi người mới chính là điều không công bằng.
Hãy lựa chọn cho đúng!

No comments