Breaking News

Từ 1/1/2020: Chở/Dắt vật nuôi bằng xe máy đi trên phố sẽ bị xử phạt

Để đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, Nghị định 100/2019/NĐ-CP được áp dụng từ ngày 1/1/2020 đã quy định rất rõ về việc xử phạt người tham gia giao thông có hành vi chở/dắt vật nuôi bằng xe gắn máy lưu thông trên đường phố.

Theo đó, kể từ ngày 1/1/2020, các hành vi chở/dắt vật nuôi/súc vật của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông đường bộ bằng xe gắn máy (2 bánh) sẽ bị xử phạt theo đúng Nghị định 100/2019/NĐ-CP, được chính phủ ban hành về xử phạt hành chính trong lãnh vực giao thông đường bộ và đường sắt ngày 30/12/2019. Mức tiền phạt cho hành vi này theo nghị định mới là 200.000 đồng. Bên cạnh đó, đối với những trường hợp người điều khiển phương tiện dẫn/dắt vật nuôi/súc vật đi vào đường cao tốc sẽ bị xử phạt nặng hơn với số tiền từ 400.000 đồng tới 600.000 đồng.

Theo Khoảng 2, Điều 10, Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định, mức phạt tiền từ 100.000 đồng tới 200.000 đồng sẽ áp dụng với một trong các lỗi vi phạm:

a. Không chấp hành hiệu lệnh và hướng dẫn của người điều khiển giao thông/người kiểm soát giao thông.

b. Dắt/chở vật nuôi/súc vật khi đang điều khiển hoặc ngồi trên phương tiện giao thông đường bộ.

c. Chở theo hàng hoá vượt quá giới hạn quy định.

Hành vi chở/dắt vật nuôi/súc vật bằng xe gắn máy (2 bánh) của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sẽ bị xử phạt 200.000 đồng bao gồm hai hành vi chở vật nuôi/súc vật đi trên đường bằng xe gắn máy và dắt vật nuôi/súc vật chạy theo xe gắn máy của người điều khiển phương tiện

Bên cạnh đó, tại Khoản 1, Điều 10 của Nghị định 100/2019/NĐ/-CP, đối với những trường hợp người điều khiển phương tiện dẫn/dắt vật nuôi/súc vật vi phạm quy tắc giao thông đường bộ sẽ bị phạt tiền từ 60.000 đồng tới 100.000 đồng với những hành vi sau:

a. Không nhường đường theo quy định, không báo hiệu bằng tay khi chuyển hướng.

b. Không chấp hành hiệu lệnh/chỉ dẫn của đèn tín hiệu giao thông, biển báo giao thông, vạch kẻ đường, trừ hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.

c. Không đủ dụng cụ đựng chất thải của vật nuôi/súc vật hoặc không dọn sạch chất thải của súc vật thải ra đường, hè phố.

d. Người điều khiển phương tiện dẫn/dắt vật nuôi/súc vật đi không đúng phần đường quy định, đi vào đường cấm, khu vực cấm, đi vào phần đường của xe cơ giới.

đ. Người điều khiển phương tiện dẫn/dắt vật nuôi/súc vật để vật nuôi/súc vật đi trên đường bộ không bảo đảm an toàn cho người và phương tiện đang tham gia giao thông.

e. Đi dàn hàng ngang từ 02 xe trở lên;

g. Người điều khiển phương tiện dẫn/dắt vật nuôi/súc vật để vật nuôi/súc vật kéo xe mà không có người điều khiển.

h. Điều khiển xe không có báo hiệu theo quy định.

Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 3, Điều 10 của Nghị định 100/2019/NĐ-CP, đối với những trường hợp người điều khiển phương tiện dẫn/dắt vật nuôi/súc vật đi vào đường cao tốc sẽ bị xử phạt với số tiền từ 400.000 đồng tới 600.000 đồng. 

Hoàng Vũ (Tuoitrethudo)

Ảnh: petcity.vn

No comments