Breaking News

QA về Forex

Kinh doanh ngoại hối là gì?Forex hoặc FX là viết tắt của giao dịch ngoại hối và kinh doanh ngoại hối là giao dịch các loại tiền tệ khác nhau. Nói cách khác là nó trao đổi các loại tiền tệ của một quốc gia cho một loại tiền tệ quốc gia và là phổ biến nhất là được thực hiện thông qua một nhà môi giới.

Phân đoạn giá trị một hợp đồng giao dịch (fraction lot) có nghĩa là gì?Phân đoạn giá trị một hợp đồng giao dịch thông thường có nghĩa là sự linh hoạt cho nhà đầu tư giao dịch bất kỳ số tiền mong muốn theo sự lựa chọn của mình. Điều này nghĩa là có thể chỉ giao dịch với vài xu.

Hoán đổi 2 loại tiền (Rollover) là gì?Mỗi đồng tiền của nhà đầu tư hoặc các khách hàng giao dịch có một mức lãi suất tương ứng với nó, tái đầu tư là lãi suất trả/kiếm được để nắm giữ vị trí qua đêm. Điều này tạo ra thêm lợi nhuận/thua lỗ cho nhà đầu tư.
Có hai loại hoán đổi 2 loại tiền cơ bản
Positive Roll – tái đầu tư tích cực (tái đầu tư tín dụng – Rollover Credit): Nếu tỷ lệ lãi suất của các tiền tệ của khách hàng là cao hơn so với lãi suất anh/cô ấy bán.
Negative Roll – tái đầu tư tiêu cực (tái đâu tư ghi nợ - Rollover Debit): Nếu tỷ lệ lãi suất của khách hàng thấp hơn so với tỉ lệ lãi suất anh/cô ấy bán.
Mỗi ngày lúc 22:00 GMT, chúng tôi sẽ tự động tái đầu tư tất cả các vị trí hiện tại vào ngày thanh toán tiếp theo tại chỗ mà kết quả trong một thẻ ghi nợ hay tín dụng trong các tài khoản của khách hàng

Khi nào thị trường mở/đóng cửa?Mặc dù thị trường ngoại hối là mở cửa 24 giờ một ngày, sẽ là khôn ngoan để giao dịch khi thị trường hoạt động tích cực nhằm tăng cơ hội tạo ra lợi nhuận tốt. Dưới đây là những giờ kinh doanh ngoại hối cho một số các thành phố lớn trên toàn cầu (tất cả thời gian được ở Mỹ EST),
New York mở cửa lúc 8:00-5:00 pm EST
London mở cửa lúc 3:00-12:00 trưa EST
Sydney mở cửa lúc 5:00-2:00 EST
Tokyo mở cửa lúc 7:00-4:00 EST

Số dư kí quỹ (margin) là gì và số dư có thể sử dụng được tính như thế nào?Các số tiền tối thiểu của vốn chủ sở hữu phải được duy trì trong tài khoản của một nhà đầu tư để giữ một vị trí mở được gọi là số dư kí quỹ margin.
Tính toán mức số dư có thể sử dụng, sau khi đặt một giao dịch, có thể được thực hiện bằng cách sử dụng toán học đơn giản. Nếu tài khoản có số dư là $1000 có thể sử dụng số dư có sẵn và nhà đầu tư có yêu cầu số dư 1%, mong muốn đặt một giao dịch 20k, thì số tiền được gửi vào số dư kí quỹ đã được sử dụng sau khi đặt giao dịch có thể được tính bằng cách nhân kích thước giao dịch bới cách yêu cầu số dư ($ 20,000 x 1% = $ 200). Điều này làm tài khoản có $800 số dư có thể sử dụng ($ 1000 - $ 200 = $ 800).

Cặp tiền nào là tốt nhất để kinh doanh giao dịch và cặp nào nên tránh?Thị trường ngoại hối cung cấp các cặp tiền tệ khác nhau để các nhà đầu tư kinh doanh, nhưng là một người mới bắt đầu nên theo sát các cặp tiền tệ chính như EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY bởi vì đây là những giao dịch mua bán rộng rãi và có khối lượng giao dịch cao nhất. Điều này là tốt nhất để tránh bất kỳ cặp tiền tệ mới hoặc kỳ lạ.

Làm thế nào để tính sự chênh lệch giá mua bán cho các cặp tiền tệ chính?Sự chênh lệch giá mua bán là giá giữa một cặp tiền tệ được mua và giá mà tại đó nó có thể được bán ra. Nó có thể được giải thích tốt hơn với một ví dụ đơn giản, ví dụ một khách hàng mua một loại tiền tệ cho 100 có một mức giá cao hơn giá trị thị trường thực tế, nhưng sau đó nhận ra rằng ông đã phạm sai lầm và bán nó ở 95 mà là thấp hơn so với giá ông đã mua nó ở, vì thế có một sự thua lỗ 5 (100 -95 = 5). Sự khác biệt giữa là hai mức giá này là 5 được gọi là sự chênh lệch giá mua bán được đo trong một đơn vị gọi là pip.

Sự khác biệt giữa các lệnh giới hạn và lệnh dừng lại là gì?Các lệnh giới hạn bán và mua và lệnh dừng bán và mua thì đối ngược với nhau. Trong lệnh dừng bán, nhà đầu tư đặt lệnh thấp hơn giá thị trường nhưng trong lệnh hạn chế bán, họ đặt nó trên giá thị trường trong khi dừng mua nhà kinh doanh đặt lệnh trên giá thị trường nhưng để hạn chế mua họ đặt nó dưới đây thị trường giá.
Ví dụ, nói rằng các nhà đầu tư / khách hàng đang tập trung vào cặp tiền tệ EUR/USD một lần nữa, và họ đã làm tất cả những phép tính toán, phân tích kỹ thuật, và đi đến kết luận rằng mức kháng cự cho EUR/USD là tại 1,2700. Vì vậy, những gì họ có thể làm là thiết lập một LỆNH GIỚI HẠN BÁN tại 1,2700 như vậy khi giá thị trường đạt đến đó, nó có vị trí là bán ngắn, và nếu thị trường đi xuống vị trí là có lợi nhuận hoặc nếu nó đi lên sau đó vị trí là thua lỗ.
Cả hai hợp đồng kì hạn tương lai và hợp đòng quyền chọn được giao dịch trên một mức trao đổi.

Trong các tình huống nào thì chênh lệch giá mua bán tăng?Chênh lệch giá mua bán có thể tăng tùy thuộc vào biến động thị trường là hay tùy thuộc vào tính thanh khoản. Tính thanh khoản tiếp tục gia tăng thông báo chênh lệch giá khá ồn định và làm giảm rủi ro chênh lệch giá tăng rộng.

Scalping (trung hạn) là gì?Scalping là một loại hệ thống giao dịch ngoại hối có những nỗ lực để nhanh chóng tham gia/thoát ra khỏi thị trường, nó giúp trong việc nắm bắt các biến đông nhỏ và có lôi nhuận của giá. Một chiến lược scalping có thể từ vài đến hàng ngàn giao dịch mỗi ngày.

Nếu có một khoảng cách giá trong thời gian qua đêm/cuối tuần, liệu một lệnh hoãn sẽ vẫn được thực hiện theo giá quy định?Trong tình hình bình thường để thương mại được thực thi ở mức giá tốt nhất. Trong trường hợp có một khoảng cách thị trường, chúng tôi luôn đặt lệnh khi thị trường mở và cố gắng thực hiện nó như là sát với giá cụ thể càng tốt.

Lệnh ngừng lỗ có bảo đảm không?Thi hành lệnh không được bảo đảm trong điều kiện thị trường sôi động nhưng được bảo đảm trong điều kiện thị trường bình thường. Trong giờ thị trường sôi động lệnh được thực hiện ở các báo giá đầu tiên tốt nhất có thể.

Giao dịch ngoại hối và giao dịch cổ phiếu cổ truyền: chúng khác nhau như thế nào?Giao dịch ngoại hối và chứng khoán thông thường là hai loại khác nhau của giao dịch. Trong kinh doanh ngoại hối mục tiêu của nhà đầu tư là để dự đoán đỉnh ngắn hạn nơi tiền tệ thay đổi giá trị. Phần lớn các giao dịch ngoại hối được thực hiện theo phong cách giao dịch theo ngày nơi mà một nhà đầu tư mua và bán các cặp tiền tệ trong cùng một ngày. Trường hợp như chứng khoán, kinh doanh đại diện cho các quỹ tương hỗ theo phong cách kinh doanh dài hạn nơi các giao dịch có thể kéo dài trong nhiều ngày, tháng hay năm.

Nơi nào một người có thể tìm hiểu về kinh doanh ngoại hối?Chúng tôi đã chuẩn bị một khóa học rộng lớn mà sẽ bao gồm tất cả các lĩnh vực ngoại hối và kinh doanh ngoại hối. Xin vui lòng truy cập vào phần “Học về giao dịch ngoại hối” (Learn Forex).

Những rủi ro trong giao dịch ngoại hối cao đến mức nào?Kinh doanh ngoại hối là một thị trường có rủi ro cao. Nhưng với kiến thức thích hợp, những phần thưởng trong các giao dịch ngoại hối có thể rất hấp dẫn.

Những người chơi chính trong giao dịch ngoại hối là ai?Nhiều ngân hàng hàng đầu trên thế giới là người chơi lớn trong thị trường ngoại hối. Một số trong số đó là ngân hàng Deutsche Bank, UBS, Citi Group, HSBC, Barclays, Merril Lynch, JP Morgan Chase, Coldman Sachs, ABN Amro, và Morgan Stanley.

Tôi cần bao nhiêu tiền để để bắt đầu kinh doanh ngoại hối?Các khoản tiền gửi tối thiểu bắt đầu là $250.

Có một vị trí trung tâm cho thị trường ngoại hối hay không?Thị trường ngoại hối là một thị trường liên ngân hàng hoặc cũng có thể được gọi là một trong những thị trường truy cập (counter market), vì vậy các giao dịch được thực hiện giữa hai đối tác. Nó không phải là quản lý thông qua trao đổi nào.

Ai tham gia vào thị trường ngoại hối?Các ngân hàng (trung ương, thương mại và đầu tư) và các tổ chức tài chính khác luôn là một trong những người chơi chính trong thị trường ngoại hối. Các người chơi thị trường khác là các công ty môi giới quốc tế và các nhà quản lý quỹ, các nhà đầu tư tư nhân, các tập đoàn đa quốc gia, và các nhà đầu tư đăng ký.

Thị trường ngoại hối công bằng như thế nào?Theo các chuyên gia, thị trường ngoại hối là một trong những thị trường giao dịch chính xác nhất trên thế giới và điều này dựa trên thực tế là nó không được kiểm soát bởi bất kỳ người chơi lớn hoặc cơ quan chính phủ, nhưng thay vào đó là bao gồm nhiều người tham gia trên toàn cầu.

Làm thế nào để định giá tiền tệ?Giá tiền tệ được xác định dựa trên các yếu tố khác nhau bao gồm nhưng không hạn chế về điều kiện kinh tế chính trị / của một đất nước, tình hình chính trị, tỷ lệ lạm phát, lãi suất và nhiều hơn nữa. Cũng có trường hợp can thiệp của ngân hàng trung ương nơi chính phủ tham gia vào thị trường ngoại hối để tác động đến giá trị (tăng hoặc giảm) của các đồng tiền của mình bằng cách mua hoặc bán khối lượng lớn.

Tại sao kinh doanh ngoại hối lại phổ biến như vậy?Kinh doanh ngoại hối là phổ biến vì hai lý do chính, nó có thể dễ dàng thực hiện từ bất kỳ nơi nào trên thế giới (văn phòng, nhà ngay cả khi đi nghỉ) thông qua internet và nó có thể được thực hiện tại bất kỳ thời gian trong ngày vì các thị trường ngoại hối mở cửa 24/7. Nó cũng là hoàn toàn không có rắc rối liên quan đến việc không vận chuyển, thanh toán, đi lại hoặc thậm chí sự cần thiết của việc giữ hàng tồn kho. Lý do tốt nhất đó là thị trường ngoại hối thích cung cấp một cơ hội để kiếm thêm thu nhập.

Pip là gì?

Pip là đơn vị tiêu chuẩn được sử dụng để đo lường sự chênh lệch giá mua bán (giá chéo thay đổi). Pip là viết tắt của "tỷ lệ phần trăm tại điểm" (percentage in point). Kể từ khi hầu hết các cặp tiền được báo giá đến bốn chữ số thập phân một pip sẽ bằng với 0,0001 vì vậy nếu một cặp tiền tệ là để di chuyển 2,1234 - 2,12345 nó sẽ tạo thành một pip. Ví dụ, nếu EURUSD là báo giá với bốn số thập phân, cho một vị trí nhất định có thể gia tăng số lượng vị trí của các giá trị của một pip, vì vậy, trên một hợp đồng 100.000 EURUSD, một pip sẽ bằng USD 10.

Làm thế nào để quản lý rủi ro?Lệnh giới hạn và lệnh dừng lỗ là hai trong số các công cụ quản lý rủi ro tốt nhất có sẵn trong các giao dịch ngoại hối.
Lệnh dừng lỗ là một mức giá cố định được xác định trước bởi các nhà đầu tư có thể tự động thanh lý một vị trí để hạn chế khả năng thua lỗ trong trường hợp thị trường thay đổi chiều hướng mạnh mẽ chống lại vị thế của nhà đầu tư
Lệnh giới hạn, mặt khác đặt các mức hạn chế mức giá tối đa phải trả hoặc giá tối thiểu để được nhận được.

Một nhà đầu tư có thể giao dịch thường xuyên đến mức nào?Nó phụ thuộc vào các điều kiện thị trường mà quyết định các hoạt động kinh doanh của nhà đầu tư vào bất kỳ ngày nào. Vào một ngày trên mức trung bình một nhà đầu tư có thể giao dịch lên đến mười lần một ngày hoặc thậm chí nhiều hơn vì không có hoa hồng đánh vào các giao dịch không giống như thị trường chứng khoán truyền thống

No comments